Bài đăng mới nhất

Hà Tây - Làng nghề đan cỏ tế thôn Lưu Thượng

Nghề đan cỏ guột tế là nghề truyền thồng của thôn Lưu Thượng. Nghề đã thu hút khá đông lao động và đang là nghề chính của thôn. Hiện nay sản...
Read More

Hà Tây - Làng nghề cơ kim khí nông cụ Vĩnh Lộc

Đây là làng cơ kim khí lớn nhất tỉnh Hà Tây. Nghề này có từ lâu đời nhưng trước đây chủ yếu là sản xuất cày, bừa, cuốc, xẻng, phát triển lên...
Read More